Rys. 2 Proces Realizacji ścieżki szkoleniowej z wykorzystaniem grywalizacji