Zarządzanie szkoleniami, analiza potrzeb szkoleniowych

Moduł Learning systemu aHCM jest narzędziem wspierającym organizację w zakresie szeroko pojętego rozwoju pracowników między innymi poprzez projektowanie szkoleń i ścieżek karier. aHCM pozwala także na zarządzanie wiedzą (w tym zarządzanie szkoleniami) wewnątrz firmy, dzięki gromadzeniu i wymianie doświadczeń poprzez szereg narzędzi, m.in. wideokonferencje, social learning, grupy dyskusyjne, czaty, wiki, blogi, itp.

 

Umożliwia m.in.:

 • kompleksowe zarządzanie szkoleniami;
 • zarządzanie katalogiem szkoleń obejmującym szkolenia tradycyjne i elektroniczne;
 • wszechstronną analizę potrzeb szkoleniowych;
 • udostępnianie biblioteki szkoleń elektronicznych wskazanym użytkownikom;
 • budowanie programów nauczania składających się z różnych form edukacji;
 • tworzenie szkoleń elektronicznych, materiałów edukacyjnych, testów i ankiet;
 • organizowanie wideokonferencji, tworzenie wirtualnych klas, spotkań on-line;
 • wymianę doświadczeń w organizacji poprzez wykorzystanie wideokonferencji, grup dyskusyjnych, czatów, wiki, blogów;
 • monitorowanie aktywności i postępów w nauce;
 • badanie efektywności szkolenia;
 • zaawansowane raportowanie;
 • budowanie bazy wiedzy organizacji;
 • wykorzystanie w procesie edukacji mechanizmów grywalizacji i social learning;
 • certyfikację pracowników;
 • zgodność ze standardami SCORM, AICC, Common Cartridge, IMS.

 

aHCM Learning umożliwia kompleksowe zarządzenie nauczaniem pracowników z wykorzystaniem kursów e-learningowych. Szkolenia e-learningowe umieszczane są w systemie aHCM, w bibliotece kursów e-learning. Oprócz kursów można w niej gromadzić również egzaminy, ankiety, encyklopedie, ćwiczenia. System umożliwia tworzenie wielu bibliotek kursów e-learning. Dla każdej biblioteki administrator może zdefiniować indywidualne prawa dostępu.

 

Rys. 1 Tworzenie kursu – import dokumentu PowerPoint

 

Poza standardowymi funkcjonalnościami tworzenia, publikowania i realizacji szkoleń e-learningowych (a w ich ramach również: egzaminów, ćwiczeń, ankiet, chatów, itp.), możliwe jest tworzenie wieloetapowych ścieżek szkoleniowych, na które składają się różnego rodzaju formy nauczania. Ich realizacja wspomagana jest narzędziami komunikacyjnymi takimi jak warsztaty czy spotkania on-line.

System pozwala również na tworzenie bazy certyfikatów (rejestrowanie, przechowywanie i sortowanie danych na temat certyfikatów posiadanych przez pracowników), a także na zarządzanie raportami platformy edukacyjnej, w tym tworzenie/edycja/uruchamianie raportów.

aHCM został wyposażony w elementy grywalizacji, które zwiększają motywację i poprawiają wyniki pracy pracowników poprzez zaangażowanie ich w rywalizację.

Rys. 2 Proces realizacji ścieżki szkoleniowej z wykorzystaniem elementów grywalizacji

 

Dzięki rozbudowanemu modułowi Learning działy HR mogą efektywniej zarządzać szkoleniami, szybciej i  lepiej analizować potrzeby szkoleniowe i w końcu taniej realizować szkolenia. Moduł ułatwia również racjonalne planowanie ścieżki rozwoju pracowników w ramach organizacji,  dzięki wykorzystaniu  bogatego zbioru szkoleń i opracowań edukacyjnych (ponad 100 gotowych tematów). Natomiast pracownicy zyskują bezpośredni dostęp do nowoczesnych programów szkoleniowo – rozwojowych.

 

Chętnie opowiemy Ci szczegółowo o wszystkich funkcjonalnościach aHCM.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI