Zarządzanie szkoleniami, analiza potrzeb szkoleniowych

Moduł Learning systemu aHCM jest narzędziem wspierającym organizację w zakresie szeroko pojętego rozwoju pracowników między innymi poprzez projektowanie szkoleń i ścieżek karier. aHCM pozwala także na zarządzanie wiedzą (w tym zarządzanie szkoleniami) wewnątrz firmy, dzięki gromadzeniu i wymianie doświadczeń poprzez szereg narzędzi, m.in. wideokonferencje, social learning, grupy dyskusyjne, czaty, wiki, blogi, itp.

 

Umożliwia m.in.:

 • kompleksowe zarządzanie szkoleniami;
 • zarządzanie katalogiem szkoleń obejmującym szkolenia tradycyjne i elektroniczne;
 • wszechstronną analizę potrzeb szkoleniowych;
 • udostępnianie biblioteki szkoleń elektronicznych wskazanym użytkownikom;
 • budowanie programów nauczania składających się z różnych form edukacji;
 • tworzenie szkoleń elektronicznych, materiałów edukacyjnych, testów i ankiet;
 • organizowanie wideokonferencji, tworzenie wirtualnych klas, spotkań on-line;
 • wymianę doświadczeń w organizacji poprzez wykorzystanie wideokonferencji, grup dyskusyjnych, czatów, wiki, blogów;
 • monitorowanie aktywności i postępów w nauce;
 • badanie efektywności szkolenia;
 • zaawansowane raportowanie;
 • budowanie bazy wiedzy organizacji;
 • wykorzystanie w procesie edukacji mechanizmów grywalizacji i social learning;
 • certyfikację pracowników;
 • zgodność ze standardami SCORM, AICC, Common Cartridge, IMS.

 

aHCM Learning umożliwia kompleksowe zarządzenie nauczaniem pracowników z wykorzystaniem kursów e-learningowych. Szkolenia e-learningowe umieszczane są w systemie aHCM, w bibliotece kursów e-learning. Oprócz kursów można w niej gromadzić również egzaminy, ankiety, encyklopedie, ćwiczenia. System umożliwia tworzenie wielu bibliotek kursów e-learning. Dla każdej biblioteki administrator może zdefiniować indywidualne prawa dostępu.

 

Rys. 1 Tworzenie kursu – import dokumentu PowerPoint

 

Poza standardowymi funkcjonalnościami tworzenia, publikowania i realizacji szkoleń e-learningowych (a w ich ramach również: egzaminów, ćwiczeń, ankiet, chatów, itp.), możliwe jest tworzenie wieloetapowych ścieżek szkoleniowych, na które składają się różnego rodzaju formy nauczania. Ich realizacja wspomagana jest narzędziami komunikacyjnymi takimi jak warsztaty czy spotkania on-line.

System pozwala również na tworzenie bazy certyfikatów (rejestrowanie, przechowywanie i sortowanie danych na temat certyfikatów posiadanych przez pracowników), a także na zarządzanie raportami platformy edukacyjnej, w tym tworzenie/edycja/uruchamianie raportów.

aHCM został wyposażony w elementy grywalizacji, które zwiększają motywację i poprawiają wyniki pracy pracowników poprzez zaangażowanie ich w rywalizację.

Rys. 2 Proces realizacji ścieżki szkoleniowej z wykorzystaniem elementów grywalizacji

 

Dzięki rozbudowanemu modułowi Learning działy HR mogą efektywniej zarządzać szkoleniami, szybciej i  lepiej analizować potrzeby szkoleniowe i w końcu taniej realizować szkolenia. Moduł ułatwia również racjonalne planowanie ścieżki rozwoju pracowników w ramach organizacji,  dzięki wykorzystaniu  bogatego zbioru szkoleń i opracowań edukacyjnych (ponad 100 gotowych tematów). Natomiast pracownicy zyskują bezpośredni dostęp do nowoczesnych programów szkoleniowo – rozwojowych.

 

Chętnie opowiemy Ci szczegółowo o wszystkich funkcjonalnościach aHCM.