Quo Vadis Szkolenia – ADS partnerem merytorycznym konferencji

Quo Vadis Szkolenia – ADS partnerem merytorycznym konferencji

Raport z  5 edycji Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności i Jakości Polityk Szkoleniowych.

Piąta edycja konferencji Quo Vadis Szkolenia odbyła się 8 lutego w Warszawie. Była ona poświęcona przede wszystkim omówieniu V Edycji Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności i Jakości Polityk Szkoleniowych, a tym samym skupiała się wokół problemów związanych z planowaniem i realizacją rentownych i efektywnych biznesowo działań szkoleniowych oraz szeroko rozumianych innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Organizowana przez Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) konferencja jest kameralnym forum dyskusji specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi. Dla każdego menedżera HR oraz eksperta w dziedzinie rozwoju potencjału pracowników jest to okazja do zobaczenia, jak radzą sobie najlepsi.

O międzynarodowych trendach i polskich wyzwaniach w HR uczestnicy konferencji mieli okazję usłyszeć od Grzegorza Filipowicza – Prezesa Stowarzyszenia HR Business Partner oraz Business Partnera Asseco Data Systems. W swoim wystąpieniu podkreślił on, jak ważne są nowoczesne rozwiązania w obszarze Digital Human Capital Management:

„Przyszłość edukacji i wszelkich zmian w zakresie kompetencji pracowniczych zależy od efektywności wykorzystywanych narzędzi, czyli również oferowanego przez nas rozwiązania IT – aHCM.”

Nasze rozwiązanie, prezentowane przez pracowników Pionu Systemu Zarzadzania Kapitałem Ludzkim – Beatę Dokór, Piotra Gajowniczka, spotkało się z dużym zainteresowaniem.