Funkcjonalności

Moduły Asseco Human Capital Management

STAFF

Jak zagwarantować pracownikom optymalne warunki organizacyjne do pracy?

 

Platforma aHCM pomoże zadbać o:

 • jasne określenie struktury organizacyjnej firmy
 • opracowanie i zarządzanie opisami stanowisk pracy – najlepiej z wykorzystaniem gotowych katalogów zadań, kwalifikacji, obowiązków, uprawnień, kompetencji, wskaźników efektywności
 • określanie wymaganych i weryfikacja posiadanych przez pracowników i kandydatów do pracy kwalifikacji
 • stałe zbieranie i udostępnianie w firmie podstawowych informacji o pracownikach
 • możliwość przeprowadzania dowolnych badań pracowników oraz samej organizacji
 • budowanie ścieżek rozwoju, awansu i sukcesji pracowników

RECRUITING

Według badań HR Biznes Trendy na 2017 rok, pozyskiwanie najlepszych pracowników jest oceniane jako jedno z największych wyzwań dla działów HR.

 

Platforma aHCM pomoże nam:

 • W zarządzaniu dedykowaną dla firmy witryną rekrutacyjną – tak aby nasze ogłoszenia jak najszybciej trafiały do zainteresowanych osób
 • W przygotowaniu i wykorzystaniu formularzy rekrutacyjnych – tak, by ułatwić wymianę informacji między firmą a kandydatami
 • W planowaniu spotkań i monitorowaniu przebiegu całego procesu rekrutacji (tzw. Aplicant Tracking System). Dzięki temu wiemy co się dzieje na każdym etapie rekrutacji.
 • W realizacji badań kandydatów za pomocą testów kompetencji, talentów oraz metodą wywiadu behawioralnego
 • W wykorzystaniu nowoczesnych metod selekcyjnych, jak na przykład wywiady video na platformie internetowej – to szczególnie użyteczne dla pracowników z pokolenia Y i Z.
 • W zarządzaniu zadaniami menedżerów uczestniczących w procesie rekrutacji.

PERFORMANCE

Zwiększanie efektywności pracowników decyduje o rozwoju potencjału Kapitału Ludzkiego organizacji, a w odpowiedniej perspektywie  do realizacji jej strategicznych celów.

 

aHCM wspiera zarządzanie efektywnością poprzez:

 • możliwość realizacji kompleksowego zarządzania przez cele (MBO)
 • przypisywanie i monitorowanie celów dla jednostki organizacyjnej, zespołu oraz poszczególnych pracowników
 • kaskadowe delegowanie celów
 • wprowadzenie innowacyjnych metod takich jak np. rynek celów
 • zarządzanie dowolną formą procesu ocen (180°, 360°)
 • realizację okresowej i bieżącej oceny realizacji zadań
 • prowadzenie ocen w oparciu o kompetencje oraz wskaźniki efektywności
 • dowolne (najlepiej wizualne) kształtowanie procesów i narzędzi oceny
 • planowanie działań rozwojowych – indywidualnych i zespołowych

 

LEARNING

Rozwój potencjału pracowników  opiera się o przemyślane i odpowiednio ustawione procesy szkoleniowe. o wszelkie nowoczesne formy takie jak e-learning, pigułki wiedzy czy też social learning.

 

aHCM daje nam wsparcie systemowe, które gwarantuje sprawne i łatwe i skuteczne zarządzanie wszelkimi działaniami edukacyjno – rozwojowymi, takimi jak:

 • analiza potrzeb i zarządzanie całymi procesami szkoleniowymi
 • dostęp do bibliotek szkoleń i programów nauczania w których skład wchodzą z różne formy edukacji
 • możliwość tworzenia dowolnej formy szkoleń elektronicznych, materiałów edukacyjnych, testów i ankiet
 • możliwość organizowania wideokonferencji, wirtualnych klas, spotkań on-line, grup dyskusyjnych, chatów, blogów
 • monitorowanie aktywności i postępów w nauce
 • wykorzystanie różnorodnych form raportowania
 • wykorzystanie w procesie edukacji mechanizmów grywalizacji i social learningu podnoszących jakość i skuteczność tego typu działań
 • możliwość certyfikacji pracowników po odbytych szkoleniach

 

 

CAREER

Brak możliwości rozwijania kariery w ramach organizacji jest jednym z trzech głównych powodów rezygnacji z pracy i silnie negatywnie wpływa na poziom zaangażowania pracowników.

 

aHCM zapewnia w tym obszarze systemowe wsparcie pozwalające na:

 • monitorowanie potencjału pracowników w kategoriach kompetencji i efektywności
 • zarządzanie planami rozwoju wszystkich lub wybranych pracowników.
 • tworzenie list sukcesorskich oraz stały monitoring rozwoju sukcesorów
 • identyfikację i wsparcie rozwojowe talentów w organizacji
 • samodzielne określanie przez pracowników poziomu własnego dopasowania do różnorodnych ról w organizacji
 • wsparcie pracowników w przygotowywaniu i realizacji własnych ścieżek kariery / rozwoju zawodowego. To ono powinni przejąć inicjatywę

COLLABORATION

W raporcie Human Capital Trends na rok 2017 wskazano, że jednym z najważniejszych zadań dla 88% przedstawicieli kadry zarządzającej jest wdrożenie rozwiązań organizacyjnych opartych o pracę zespołową.

 

aHCM to system informatyczny działający w obszarze Kapitału Ludzkiego, który jest wyposażony w takie funkcje jak:

 • wymianę pomysłów / doświadczeń miedzy pracownikami – szczególnie działającymi w różnych lokalizacjach,
 • prowadzenie wideokonferencji, wirtualnych spotkań w dowolnym momencie i z wykorzystaniem dowolnego sprzętu,
 • prowadzenie grup dyskusyjnych on-line tworzonych pod konkretne potrzeby
 • organizację pracy grupowej – np. nad projektami,
 • upowszechnianie informacji przez firmę i samych pracowników (coś w rodzaju firmowego wallu),
 • swobodną wymianę dokumentów i innych opracowań

KNOWLEDGE

Jak skutecznie zarządzać wiedzą w organizacji, co zrobić aby zasoby wiedzy zbierane przez pracowników, stały się powszechnie dostępne i pomocne dla wszystkich?

 

aHCM to narzędzie informatyczne, które pozwala na:

 • gromadzenie różnorodnych zasobów wiedzy w usystematyzowany sposób (katalogi tematyczne, układ procesowy etc.)
 • łatwe tworzenie nowych opracowań w dowolnej formie (dokumenty, multimedia, pigułki wiedzy) – tak aby praktycznie każdy pracownik mógł podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami,
 • zarządzanie dostępami do zasobów wiedzy i innych opracowań – nie wszyscy bowiem potrzebują wszystkiego,
 • tworzenie społecznościowych, tematycznych grup edukacyjnych. Zespoły uczą się i wykorzystują gromadzoną wiedzę dużo sprawniej
 • wykorzystanie zewnętrznych źródeł i zasobów wiedzy. Świat jest pełen ciekawych zasobów praktycznej wiedzy.

CONTENT

aHCM to jedyna na polskim rynku platforma wypełniona dedykowanymi narzędziami oraz gotowym zbiorem opracowań – z możliwością ich modyfikacji lub całkowitego zastąpienia.

 

Platforma aHCM zawiera:

 • kompletny katalog kompetencji (opisy, skale obserwacyjne, wskazówki rozwojowe),
 • gotowe opisy stanowisk pracy – z możliwością dowolnej ich edycji,
 • narzędzia oceny potencjału pracowników (testy kompetencji, talentów),
 • narzędzia oceny procesów organizacyjnych (zaangażowanie, kultura organizacyjna, bariery efektywności etc.),
 • dostęp do zbioru gotowych szkoleń i opracowań edukacyjnych,
 • możliwość integracji z zewnętrznymi zasobami wiedzy.