Zarządzanie przez cele

aHCM to nowoczesne rozwiązanie HR, które m.in. umożliwia zarządzanie efektywnością organizacji przez wyznaczanie i monitorowanie realizacji celów – tzw. Zarządzanie przez cele (ang.: MBO). Cele mogą być przypisywane poszczególnym pracownikom, grupie pracowników lub komórkom organizacyjnym. Mogą to być cele jakościowe i ilościowe. aHCM umożliwia przełożonym wyznaczanie celów, ich kaskadowanie oraz monitorowanie poziomu ich wykonania. Cele indywidualne pracowników mogą być powiązane z nadrzędnymi celami strategicznymi firmy.

 

Rys. 1 Cele

Wyróżniamy następujące rodzaje celów:

  • korporacyjne np. sprzedaż netto, EBIT;
  • indywidualne np. ilość spotkań handlowych;
  • rozwojowe np. realizacja ścieżki szkoleniowej.

Mierniki realizacji celów możemy przypisywać po uprzednim wybraniu ich z biblioteki celów, która znajduje się na platformie, jak i wprowadzać nowe – np.: importując je z formularza Excel. aHCM umożliwia przypisywanie wag procentowych wyznaczonym celom. Cele mogą mieć wyznaczone terminy realizacji.  Określone cele są powiązane z miernikami.

Każdy cel przypinany jest do planu. W ramach systemu możemy tworzyć wiele planów. Mogą one być powiązane z okresem rozliczeniowych (np.: I kw. 2017), produktem (np.: sprzedaż detaliczna), obszarem (np.: woj. pomorskie).

Istnieje możliwość przypisywania celów niemierzalnych. Do ich oceny możemy zastosować skale ocen opartą na indywidualnej ocenie przełożonego i pracownika.

aHCM umożliwia monitorowanie realizacji celów z poziomu pracownika i przełożonych. Realizacja celów może być również monitorowana na bieżąco poprzez pulpit startowy pracownika, przełożonego. W zależności od sposobu dostarczania danych przez systemy zewnętrzne, kontrola realizacji celów może odbywać się w czasie rzeczywistym lub okresowym. Możemy wprowadzać dane o realizacji celów również poprzez import plików Excel.

 

aHCM Realizacja celów

Rys. 2 Realizacja celów

Przełożony może monitorować realizację celów dla poszczególnych pracowników, grup pracowników i komórek organizacyjnych. System może prezentować wykonanie celów ilościowo lub procentowo. aHCM posiada możliwość wysyłania alertów dotyczących poziomu wykonania celu raz raportów pocztą mailową.

 

aHCM umożliwia kaskadowanie wyznaczonych celów strategicznych na niższe poziomy organizacji oraz  kaskadowanie celów biznesowych na poszczególne osoby w organizacji. Zarządzanie przez cele w systemie aHCM jest proste i intuicyjne.

Rys. 3 Kaskadowanie celów

 

Chętnie opowiemy Ci szczegółowo o wszystkich funkcjonalnościach aHCM.