Zarządzanie przez cele

aHCM to nowoczesne rozwiązanie HR, które m.in. umożliwia zarządzanie efektywnością organizacji przez wyznaczanie i monitorowanie realizacji celów – tzw. Zarządzanie przez cele (ang.: MBO). Cele mogą być przypisywane poszczególnym pracownikom, grupie pracowników lub komórkom organizacyjnym. Mogą to być cele jakościowe i ilościowe. aHCM umożliwia przełożonym wyznaczanie celów, ich kaskadowanie oraz monitorowanie poziomu ich wykonania. Cele indywidualne pracowników mogą być powiązane z nadrzędnymi celami strategicznymi firmy.

 

Rys. 1 Cele

Wyróżniamy następujące rodzaje celów:

 • korporacyjne np. sprzedaż netto, EBIT;
 • indywidualne np. ilość spotkań handlowych;
 • rozwojowe np. realizacja ścieżki szkoleniowej.

Mierniki realizacji celów możemy przypisywać po uprzednim wybraniu ich z biblioteki celów, która znajduje się na platformie, jak i wprowadzać nowe – np.: importując je z formularza Excel. aHCM umożliwia przypisywanie wag procentowych wyznaczonym celom. Cele mogą mieć wyznaczone terminy realizacji.  Określone cele są powiązane z miernikami.

Każdy cel przypinany jest do planu. W ramach systemu możemy tworzyć wiele planów. Mogą one być powiązane z okresem rozliczeniowych (np.: I kw. 2017), produktem (np.: sprzedaż detaliczna), obszarem (np.: woj. pomorskie).

Istnieje możliwość przypisywania celów niemierzalnych. Do ich oceny możemy zastosować skale ocen opartą na indywidualnej ocenie przełożonego i pracownika.

aHCM umożliwia monitorowanie realizacji celów z poziomu pracownika i przełożonych. Realizacja celów może być również monitorowana na bieżąco poprzez pulpit startowy pracownika, przełożonego. W zależności od sposobu dostarczania danych przez systemy zewnętrzne, kontrola realizacji celów może odbywać się w czasie rzeczywistym lub okresowym. Możemy wprowadzać dane o realizacji celów również poprzez import plików Excel.

 

aHCM Realizacja celów

Rys. 2 Realizacja celów

Przełożony może monitorować realizację celów dla poszczególnych pracowników, grup pracowników i komórek organizacyjnych. System może prezentować wykonanie celów ilościowo lub procentowo. aHCM posiada możliwość wysyłania alertów dotyczących poziomu wykonania celu raz raportów pocztą mailową.

 

aHCM umożliwia kaskadowanie wyznaczonych celów strategicznych na niższe poziomy organizacji oraz  kaskadowanie celów biznesowych na poszczególne osoby w organizacji. Zarządzanie przez cele w systemie aHCM jest proste i intuicyjne.

Rys. 3 Kaskadowanie celów

 

Chętnie opowiemy Ci szczegółowo o wszystkich funkcjonalnościach aHCM.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI